logo NTF

Taksering av næringseiendom

På samme måte som vi takserer bolighus takserer vi også næringseiendommer.

Pris på en slik taksering avhenger av eiendommens størrelse. Ta kontakt med en av våre takstmenn ved behov for mere informasjon.

Harder as
  Fjærveien 3
    9411 Harstad
E-post: firmapost@harder.no   
Tlf: 77070222