logo NTF

Prosjektadministrasjon

Vi har god erfaring med reparasjon av store skader, både her i distriktet og andre steder i Norge. Vi samarbeider også med eksterne konsulenter ved behov.

 

Harder as
  Fjærveien 3
    9411 Harstad
E-post: firmapost@harder.no   
Tlf: 77070222