logo NTF


Boligtaksering

Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster.
Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter Tilstandsanalyse.
Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle Tilstandanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen.
Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en Boligsalgsrapport.

Som medlem i NTF (Norges Takseringsforbund) har vi forpliktet oss til å opptre som uavhengige. Vi har også taushetsplikt i alle de saker vi er innvolvert i.

Vi tilbyr ulike former for Boligtaksering:

* verditaksering
* tilstandsrapport
* boligsalgsrapport
* forhåndstakst
* reklamasjonsrapport

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om hva de ulike typer boligtaksering innebærer!

Harder as
  Fjærveien 3
    9411 Harstad
E-post: firmapost@harder.no   
Tlf: 77070222